Игри

Предложения от Bing

Информация за страница Голема Фуча

       Коньовската планина е сравнително голяма планина, в чиито територии се намира масивът Колош. В неговите предели пък е разположено село Голема Фуча, което принадлежи административно към община Бобовдол, Кюстендилска област. За познаващите добре картата на страната става очевидно, че това село се намира в западната част на България. Югозападната част на връх Колош е най-точното място, което може да се посочи като местоположение на селото. Бобовлод се намира в посока северозапад от селото, а самото населено място се състои от пет отделни махали, които в големите градове представляват еквивалент на жилищните квартали. В планинския горист район надморската височина на места достига до 1300 метра, иначе на повечето отделни участъци тя достига до 700-800. В покрайнините на селото има изградена вилна зона, ползвана от живеещите в градовете хора за техните почивни дни. Главният път е дълъг около седем километра, но освен това за автомобилите има и няколко други пътища от второстепенен тип.

      Връх Колош е пряко свързан с името на село Голема Фуча, като дори се нарежда сред първенците по красота на природата. Привкателно място за туристите, в района има освен това и множество исторически обекти от епохата на древността. Две от махалите са по-специфични в това отношение – от тях гледката към склоновете на Рила е най-добра и трудно би могла да се опише с думи. От въпросните махали също така се разкрива чудесна гледка към цялата долина. Резерватът Янкьовец се намира на север,а в тази посака има изградена и функционираща ловна хижа. По-надолу започва територията на друг известен резерват – Люлякова падина. Цялата местност в края на май и началото на юни мирише на различните видове люляк – бял, червен и други, които виреят по тези места. Дивото жълто лале, едно от редките растения, също намира благодатна почва за виреене по тези места, а ако тръгнем по пътеката надолу, ще стигнем до известната местност Манастира. Там се намира в действителност един действащ манастир на името на Николай Летни. Освен това същото място се явява и извор на известната река Кленовска. След всичко дотук е редно да се кажат няколко думи и за историята на селото.

       Траките и римляните са живели в днешното село Голема Фуча, за което има категорични свидетелства при направени археологически разкопки. Светата вода, Манастирчето и други няколко на брой местности пък са пряко свързани със съвременните местни традиции и обичаи на селото. Местността Градище ясно ни разкрива следи от живот на римляни, а на места все още могат да се видят белези от второкласни римски пътища. Местността Говеданика се намира в борова гора, която е разделена от добре поддържан и средно проходим за автомобили път. За два часа нормално каране можем да стигнем до мястото, което приютява в себе си една красива крепост. Тя е разположена на защитен терен и има форма на елипс, като при разкопки са намерени съдове от битова и строителна керамика. Предметите от желязо и монетите от бронз са още неща от намерените при разкопките, като повечето от тях са от управлението на император Константин Велики.

eXTReMe Tracker